หน้าหลัก(Home)
เรื่องทั้งหมด อยู่ในนี้...
เว็บไซต์น่าสนใจ
ค้นหาเรื่อง..ราวต่าง ๆ
สงสัยอะไร..ถาม?
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
Sunday, 29 March 2015
หน้าหลัก(Home)
Latest News
Popular
ชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือน (ไทย-อังกฤษ) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 31 March 2010

รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 August 2012 )
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)