หน้าหลัก(Home)
เรื่องทั้งหมด อยู่ในนี้...
เว็บไซต์น่าสนใจ
ค้นหาเรื่อง..ราวต่าง ๆ
สงสัยอะไร..ถาม?
Tuesday, 13 October 2015
หน้าหลัก(Home) arrow เรื่องทั้งหมด อยู่ในนี้... arrow น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร
น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
Thursday, 11 August 2011

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร
    น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ใช้สำหรับทดแทนน้ำมันเบนซิน (น้ำมันแก๊สโซลีน) ที่มีส่วนผสมระหว่างเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ มีความบริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ในอัตราส่วน น้ำมัน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 ธรรมดาได้ โดยเติมได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกับเบนซิน โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95   
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95  คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเอทานอลซึ่งเป็นตัวเพิ่มค่าออกเทน ทำให้ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซิน 95 ที่ใช้สาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน สาร MTBE มีข้อเสียคือ ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินและน้ำดื่ม หลายๆ ประเทศจึงมีนโยบายเลิกใช้สาร MTBE นอกจากนี้แก๊สโซฮอล์ ยังมีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซิน เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอล ซึ่งมีโมเลกุลของออกซิเจนในเนื้อน้ำมันมาก ส่งผลให้เกิดมลพิษน้อยกว่าน้ำมันเบนซิน และพบว่าทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้น หรือเท่ากับการใช้น้ำมันเบนซินปกติ      

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเบนซินออกเทน
95 ทั่วไป กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
   · น้ำมันเบนซินออกเทน 95 ทั่วไป = น้ำมันเบนซิน + สาร MTBE
   · น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95              = น้ำมันเบนซิน + เอทานอล
        หมายเหตุ    -  สาร MTBE นำเข้าจากต่างประเทศ
                        -  เอทานอลผลิตจากพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  E 20
          น้ำมันแก๊สโซฮอล์   E 20 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วกับเอทานอล ในอัตราส่วน 80 : 20 และได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 ออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน http://www.eppo.go.th/encon/gasohol/gasohol-factsheet.html

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 August 2011 )
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)