หน้าแรก
 
 
Main Menu
หน้าแรก
แผนการจัดการความรู้ 2554
การจัดการความรู้ 2554
แผนการจัดการความรู้ 2553
การจัดการความรู้ 2553
แผนการจัดการความรู้ 2552
การจัดการความรู้ 2552
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP
ห้องแห่งการเรียนรู้2552
การจัดการความรู้ 2551(updated)
แผนการจัดการความรู้ 2551
กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ 2551
แผนการจัดการความรู้ 2550
แผนการจัดการความรู้ 2549
ลิงค์ความรู้ KM
บทความวิชาการ
เรื่องเล่าดีๆ
ห้องแห่งการเรียนรู้
ดูงาน-สัมมนา
กิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ 2550
ผู้จุดประกายความรู้
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
1.KM-2550 แนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ______________
2.KM-2550 หลักเกณฑ์และรูปแบบการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
-- คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน ______________
KM-2549 เขื่อนป้องกันตลิ่ง
e-Learning งานเขื่อน______________
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
Statistics
ผู้เยี่ยมชม: 2501447
ใหม่ล่าสุด
ยอดนิยม
ประชาสัมพันธ์
          COP (Community of Practice)  คือ กลุ่มคนที่มีความชอบ  มีความสนใจในสาระ  มีความเชี่ยวชาญ  หรือมีปัญหาร่วมกัน  สมาชิกในกลุ่มพร้อมและเต็มใจที่จะเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  หัวใจหลักในการก้าวสู่การประสานการทำงาน  และการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเป็นธรรมชาติ  คือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผ่านทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งผ่านการพบปะกันหรือผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต-อินเตอร์เน็ต  และหากองค์กรสามารถเชื่อมโยง  COP  เข้าด้วยกันจะเป็นเครือข่าย (Social Network)  ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันจากหลายๆ ฟังก์ชั่นงาน  ปัจจุบัน COP  เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดองค์ความรู้  และการพัฒนามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ขอชื่นชมวิทยากร ประจำปี 2550
ระดับผู้ใช้: / 0
เขียนโดย Administrator   
ขอชื่นชมวิทยากรที่กรุณาสละเวลาร่วมแบ่งปันความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2550

( http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/dptpages/kmplan50/kminstructor50.pdf )

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2552 )
การบริหารงานอย่างมีสติ
ระดับผู้ใช้: / 62
เขียนโดย ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2550

            การบริหารงานอย่างมีสติเป็นบทความทางวิชาการทางการบริหาร ประกอบกับประสบการณ์การบริหารจัดการของ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ ช่วงดำรงตำแหน่งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้นำรัฐบาลช่วงปฏิรูปราชการ ซึ่งเป็นยุคเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Radical Change)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2550 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Knowledge Management(KM)-การบริหารความรู้
ระดับผู้ใช้: / 52
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549
เรียบเรียงโดย  :  พีรยา  ป้อมสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.เกษตรศาสตร์)

บทนำ

           Karl M. (chairman, Knowledge Research Institue, Inc.1997)  ตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรธุรกิจทั้งหลาย มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ต่างพยายามพัฒนาวิธีการทำงานและผลงานของตน โดยเน้นไปที่การพัฒนาผลผลิต (products)  คุณภาพงานบริการ (service quality)  ความเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (responsiveness)  แนวคิดที่แตกต่าง (diversity)  แนวคิดเรื่องลูกค้าเป็นสำคัญ (customization)  และต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า เครื่องมือสำคัญที่ต้องใช้คือ ความรู้ (knowledge) ที่ได้รับการสะสมไว้ในบริษัท เรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท  (knowledge assets)  ที่ควรสังเกตคือ ความรู้นั้นจะสะสมอยู่ในตัวบุคลากรของบริษัทเป็นสำคัญ จึงมีความพยายามที่จะศึกษาวิธีการบริหารจัดการความรู้ ที่เรียกว่า Knowledge Management ในองค์กรธุรกิจของตน เช่นในบริษัท Us-based Chaparral Steel (1975)  และมีรายงานเกี่ยวกับ KM ชุดแรกๆเผยแพร่ออกมาระหว่างปี  1986 – 1989  เช่น ในปี 1989 นิตยสาร Fortune เสนอข่าวเรื่อง Fortune 50 CEOs ว่า ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่  50 อันดับแรกหลายคนยอมรับว่า ความเจริญของบริษัทของตน ได้พึ่งพาทรัพย์สินประเภทความรู้ที่ได้สะสมไว้ในบริษัท หรือที่สะสมอยู่ในตัวบุคลากรของบริษัทนั่นเอง

             บริษัทต่างๆ พากันหาวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของตน (Intellectual capital  portfolio)  พากันกำหนดว่าความรู้เหล่านั้นเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งของบริษัท (knowledge assets , knowledge-based assets ,  knowledge-related assets) และยอมรับกันว่า ความรู้คือพลังขับดันสำคัญสูงสุดในวิชา เศรษฐศาสตร์ทางความคิด ( Economics of ideas)  ซึ่งมีเนื้อหาหลักๆคือ การสร้างความรู้ให้กับองค์กรธุรกิจ (knowledge creation) การพัฒนาความรู้ (development)  การจัดระบบความรู้ (organisation)  และยุทธศาสตร์การใช้ความรู้ (leverage)

             ระดับความแพร่หลายของ KM ในปัจจุบัน (เพิ่มเติม) เช่น ตัวอย่างประเทศที่ใช้ KM มากเป็นพิเศษ ขณะนี้คือ Singapore, the Netherlands, ประเทศในแถบ Scandinavian  เฉพาะในปี 1997  มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ KM หลายครั้ง ในอเมริกา ยุโรป เอเซีย อาฟริกา เริ่มมีนิตยสารและหนังสือเกี่ยวกับ KM แพร่หลายมากขึ้น เช่นนิตยสาร FAST (USA)  และหลายบริษัทแต่งตั้งผู้จัดการฝ่าย KM    หนังสือเล่มแรกที่เน้น KM ชื่อ Corporate Knowledge Management (Steels) 1991   ญี่ปุ่นกำลังนำหน้าด้าน KM ในทวีปเอเซีย  ตั้งแต่ปี 1994 มีหลายบริษัทที่ให้บริการด้าน KM เช่นบริการจัดสัมมนา บริษัท The International Knowledge Management Network ให้บริการ KM ทาง Internet ฯลฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 4 จาก 17

Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย แมมโบ้ลายไทย