หน้าหลัก  l   dpt.go.th  l  
 DPT Think Tank : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเมือง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ __________________( ดูข้อมูลทั้งหมด )


ภาพข่าว ________________________________________________________________ ( ดูข้อมูลทั้งหมด )


07 เม.ย. 2559
หมุนสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2559
7 เมษายน 2559 นางสาวศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานหมุนสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2559......


08 ก.พ. 2559
โครงการกำจัดผักตบอย่างยั่งยืน ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ
8 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ดูโครงการกำจัดผักตบอย่างยั่งยืน ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ......

ข่าวและข้อมูลการฝึกอบรม / สัมมนา _________________________________________ ( ดูข้อมูลทั้งหมด )

06 มิ.ย. 2559 - 10 มิ.ย. 2559    อบรมโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักวิศวกรรมการผังเมือง อบรมโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หลักสูตร ที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 อาคาร 4 ชั้น 6 ......
30 พ.ค. 2559 - 03 มิ.ย. 2559    อบรมโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักวิศวกรรมการผังเมือง อบรมโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หลักสูตร ที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 อาคาร 4 ชั้น 6 ......