หน้าหลัก  l   dpt.go.th  l  


ภาพข่าว

08 ก.พ. 2559
โครงการกำจัดผักตบอย่างยั่งยืน ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ
8 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ดูโครงการกำจัดผักตบอย่างยั่งยืน ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ