หน้าหลัก  l   dpt.go.th  l  


ภาพข่าว

วันที่เป็นข่าวหัวข้อข่าว
07 เม.ย. 2559 หมุนสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2559
08 ก.พ. 2559 โครงการกำจัดผักตบอย่างยั่งยืน ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ
28 ม.ค. 2559 การสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง” ครั้งที่ 1
28 ม.ค. 2559 ร่วมสัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน ประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองจังหวัดเชียงรายแก้ไขและยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
07 ม.ค. 2559 เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ 62 ปี
01 ม.ค. 2559 ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช
13 พ.ย. 2558 พิธิเปิดการจัดสัมนาเผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1
10 พ.ย. 2558 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
04 พ.ย. 2558 ร่วมรายการสถานีประชาชน ในกรณีตลิ่งริมแม่น้ำน้อย
21 ต.ค. 2558 มอบเงินบริจาคให้มูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 13 ปี
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22